Nowe studium Wrocławia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, nazywane w skrócie Studium, to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru gminy. Nowe Studium Wrocławia aspiruje do bycia opracowaniem, które w sposób przekrojowy i przejrzysty ma uchwycić wyjątkowość miasta, wzmacniając jego liczne walory, ale także stawiając ambitne wyzwania wszędzie tam, gdzie potrzebne są wzmożone działania. W Studium znalazło się 9 polityk: Zamieszkiwanie, Gospodarka i usługi, Zieleń bez granic, Rzeki i woda, Przestrzenie publiczne, Kompozycja, Dziedzictwo, Mobilność, Infrastruktura. 
 

W dniach 22-25 maja przeprowadziliśmy wraz z Fundacją Dom Pokoju i Biurem Rozwoju Wrocławia warsztaty dla mieszkańców Wrocławia, których celem było zapoznanie mieszkańców z kolejnymi politykami oraz zebranie ich pomysłów i rekomendacji.