VAHA - Wroclaw Strategic Survival Hub

Wspólnie z Fundacją Art Transparent oraz Stowarzyszeniem Diversja utworzyliśmy Wroclaw Strategic Survival Hub.

W ramach współpracy i tworzenia naszego lokalnego centrum (ang. hub) przeprowadziliśmy osiem wywiadów z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych, aktywistami i aktywistkami oraz ludźmi nauki. Rozmowy miały na celu diagnozę trudności społeczno-politycznych i organizacyjnych, z jakimi zmagają się przedstawiciele i przedstawicielki tego środowiska, a także poznanie sposobów radzenia sobie tych osób z przeszkodami, jakie napotykają w swojej działalności i życiu codziennym.

Zaproszeni goście:

 • Katarzyna Kajdanek
 • Paweł Pomian
 • Krzysztof Smolnicki
 • Roman Stanek
 • Alina Szeptycka
 • Ewa Trojanowska
 • Przemysław Witkowski
 • Ewa Zwarycz

​Realizatorki projektu:

 • Karolina Bieniek
 • Anna Cwynar
 • Dorota Mołodyńska- Küntzel
 • Iwona Nowak 
 • Dorota Wierzbicka

​Produkcja: film i montaż: Piotr Bartos
Dźwięk: Piotr Bartos
Tłumaczenie i transkrypcja: Alicja Grabarczyk

Projekt Wroclaw Strategic Survival Hub realizowany jest w ramach programu VAHA będącego wspólną inicjatywą Anadolu Kültur oraz MitOst e.V., finansowaną ze środków Stiftung Mercator oraz European Cultural Foundation.
​Konsorcjum partnerskie VAHA we współpracy z iac Berlin realizuje serię „warsztatów tematycznych i spotkań sieciowych”.
Dziękujemy Chrest Foundation za wsparcie wydatków związanych z podróżami.