2021

Projekty realizowane w 2021 roku.

Rozkwitnij w Polsce! Cykl warsztatów dla migrantów zarobkowych.

Pochodzisz z innego kraju? Pracujesz na co dzień w Polsce i/lub planujesz zostać tu przez jakiś czas? Wykorzystaj wiosenny przypływ energii na poznanie bliżej kultury kraju, w którym mieszkasz! Weź udział w życiu miasta i miej wpływ na swoje otoczenie!

Wiosna to idealny czas na podejmowanie nowych wyzwań, skupienie się na swoim rozwoju osobistym i społecznym, czy zdobyciu wiedzy i pogłębieniu umiejętności w interesującym nas obszarze. Z tego powodu w kwietniu ruszamy z cyklem 4 warsztatów o charakterze międzykulturowym dla obcokrajowców pracujących w Polsce!

Warsztaty online dla grupy 12 osób odbywać się będą w każdy wtorek kwietnia o godzinie 18:00 i będą trwać 90 minut.

Proponowane tematy zajęć:
1. Animacje językowe

 • Język polski w życiu codziennym – animacja dla osób początkujących
 • Kultura polska a film – znane powiedzenia pochodzące z filmów polskich 
 • Fałszywi przyjaciele (ang. false friends) w j. polskim i wynikające z nich nieporozumienia komunikacyjne


2. Adaptacja kulturowa

 • Szok kulturowy – czym jest? jak sobie z nim radzić?
 • Proces adaptacji kulturowej – czym jest? jakie etapy obejmuje? co „daje” migrantom zrozumienie procesu adaptacji? jak radzić sobie z potencjalnymi trudnościami na każdym etapie tego procesu?
 • Zrozumienie znaczenia własnej postawy dla dobrego samopoczucia w Polsce
 • Poznanie potencjalnych postaw społeczności lokalnej względem obcokrajowców


3. Życie codzienne w Polsce

 • Codzienne sytuacje, które mogą powodować trudności dla migrantów
 • Sytuacje z życia codziennego jako lekcje o języku, kulturze, tradycji, społeczności Polski
 • Co robić, a czego nie robić (ang. DO’s & DON’TS) w Polsce 
 • Zwyczaje i tradycje polskie


4. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

 • Stereotypy – czym są? czy je posiadam? czym się charakteryzują, po co są?
 • Uprzedzenia – czym są? skąd się biorą?
 • Dyskryminacja – czym jest? czy ja dyskryminuję, bądź jestem dyskryminowany? jak radzić sobie z dyskryminacją?


5. Komunikacja międzykulturowa

 • Różnice kulturowe w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Różnice kulturowe a komunikacja i priorytety w pracy
 • Starcia kulturowe – skąd wynikają? jak sobie z nimi radzić?


6. Uczestnictwo w życiu publicznym, aktywny udział w życiu lokalnej społeczności

 • Lokalne programy wsparcia oddolnych inicjatyw mieszkańców: Mikrogranty i Budżet Obywatelski – jak działają? dlaczego warto zgłosić swój pomysł?
 • Konsultacje społeczne – czym są? dlaczego warto brać w nich udział?
 • Centra Aktywności Lokalnej, Rady Osiedli, grupy nieformalne i organizacje działające lokalnie – jak i gdzie zacząć działać na własnym osiedlu?


Uwaga: w ramach cyklu zrealizowane zostaną 4 tematy wybrane przez kandydatki i kandydatów podczas zapisów.

Koszt uczestnictwa w cyklu warsztatów to 40 zł (4 zajęcia x 10 zł). Opłata ta przeznaczona zostanie na wydruk materiałów do zajęć oraz certyfikatów o ukończeniu cyklu warsztatów. 

Rozkwitnij w Polsce na wiosnę! Zapisz się na zajęcia do 31.03.2021 r. przy użyciu formularza.

Europejski Zielony Ład- warsztaty dla młodzieży

Projekt zakłada przeprowadzenie sześciu 90-minutowych warsztatów dla uczniów dolnośląskich szkół średnich oraz przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Tematy zajęć odnoszą się do konkretnych obszarów polityki Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak:

 • Działania w dziedzinie klimatu,
 • Zrównoważony przemysł,
 • Zrównoważone rolnictwo,
 • Zrównoważona mobilność,
 • Różnorodność biologiczna,
 • Bardziej zrównoważone systemy żywnościowe (strategia “Od pola do stołu”).


​Wybór zagadnień zależy w dużej mierze od zainteresowań uczestników oraz od sugestii nauczycieli. Program warsztatów jest oparty na sprawdzonych scenariuszach dotyczących edukacji globalnej, które dostosowujemy do pracy on-line, a także wypróbowanych przez nas ćwiczeniach autorskich. 
Łącznie w warsztatach w ramach projektu bierze udział 90 uczniów i przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku z Dolnego Śląska.

Wielokulturowe Psie Pole - zagrajmy w to jeszcze raz!

Projekt był realizowany dwuetapowo od kwietnia do listopada 2021 roku. Jego najważniejszym punktem było przeprowadzenie na terenie Psiego Pola gry terenowej związanej z wielokulturową i wielowyznaniową historią osiedla.

Do aktywnego udziału w grze, a wcześniej także w jej tworzeniu zaprosiliśmy placówki oświatowe z terenu Psiego Pola-Zawidawia, w szczególności uczniów z klas 6-7. W projekt włączyły się aż 4 szkoły: SP nr 6, 10, 44 i 98. To w tych podstawówkach spotykaliśmy się w maju i czerwcu z uczniami i uczennicami zainteresowanymi różnymi kulturami i wyznaniami, lokalną historią oraz tworzeniem gry miejskiej.

​Projekt dał możliwość wykorzystania zainteresowań i zdolności dzieci do stworzenia przydatnego dla ich rówieśników i opiekunów materiału edukacyjnego. Młodzi miłośnicy gier z różnych klas wzbogaceni o wiedzę na temat osiedla, którą zyskali dzięki spotkaniom przygotowawczym, razem z naszymi edukatorkami opracowali zestaw zadań do wykonania w warunkach plenerowych. Na 8 stacjach umiejscowionych w różnych częściach osiedla uczestnicy w kilkuosobowych grupach mieli rozwiązywać zagadki i wykonywać polecenia związane z wielokulturowością i historią Psiego Pola.

Powstała w wyniku współpracy z uczniami gra terenowa w październiku została przetestowana przez ich rówieśników. I to czterokrotnie, z 4 różnymi klasami. Łącznie w rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn. Oprócz integrowania się w gronie rówieśników uczestnicy ćwiczyli umiejętność pracy w grupie, pogłębiali swoją wiedzę na temat okolicy, a także trenowali umiejętności komunikacyjne. Przy każdej stacji obecny był bowiem jej opiekun – wolontariusz z zagranicy, którego zadaniem było objaśnienie określonego zadania, potwierdzenie jego wykonania przez grupę oraz przekazanie wskazówek dotarcia do kolejnej stacji.

Gra spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, również aspekt zaangażowania wolontariuszy zagranicznych był tym, co na długo zapadnie w pamięć dzieci oraz współpracujących z nami nauczycieli.

Od początku zależało nam, by gra nie była jednorazowym wydarzeniem, by po projekcie pozostał również jakiś trwały ślad. Dlatego instrukcję przeprowadzenia gry terenowej opracowaliśmy w formie zdigitalizowanego materiału edukacyjnego gotowego do późniejszego wykorzystania. Jeśli masz chęć dowiedzieć się więcej na temat naszego działania, zapoznać się z fabułą gry i zadaniami rozgrywanymi na Psim Polu, zajrzyj do dołączonego pliku.

Broszura jest dostępna na otwartej licencji. Zakres jej wykorzystania został opisany na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

Projekt „Wielokulturowe Psie Pole – zagrajmy w to jeszcze raz!” był realizowany we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022” i współfinansowany ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).
 

NAMED – sharing experiences, continuing the story Concluding Digital Conference Of The NAMED Erasmus+ Project

Since September 2018, NAMED has researched the educational demands of working migrants in the European Union. The partnership organizations FEPS (Wrocław, Poland), KEB (Hannover, Germany) and Pro Educatione (Miercurea Ciuc, Romania) want to present their project results, share their experiences bring experts, practitioners and activists together to discuss the conditions for fair working migration and to build a network of active individuals and institutions.

We would be honored to meet you at our event.

Conference Program
 
10 am          Introduction
 
10.10 am     Welcome Address by Björn Thümler, Minister for Science and Culture of Lower Saxony
 
10.30 am     Keynote speech „On educational and social Aspects of Labour Migration“
Dr. Marta Pietrusińska, Institute for Sociology, University of Warsaw
 
11.15 am         Presentation of Project Results (with Q&A)

11.45 am        Interactive learning: selected lessons for the NAMED course curriculum
 
12.45 pm        Break with virtual meeting option

1 pm                Panel discussion “Towards fair labour migration”
                         –          Dr Mehrdad Payandeh, Chairman of the German Federation of Trade Unions for Lower Saxony, Bremen and Saxony-Anhalt
                         –          Prof. Dr Horváth, István, Head of the Romanian Institute for Research on Minorities at Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

1.45 pm               Conclusion/Virtual networking space
 
 
The conference will be held via Zoom and Spatial and take place on July 7th2021, from 10 am to 2 pm. The conference language will be English, with the exception of the interactive learning sessions, which will be held in the languages of the respective project partners.
 
To RSVP, please register using the following form: https://forms.gle/cshSdkmwjPwxHouV8
 
Or send an email to: hammer@keb-nds.de.
Please include the following information in your email:
– your country of residence
– if you are representing an organization (and which)
– if you need a certificate of participation
 
You will be provided with an entry link and a detailed program in the days before the conference.

Konsultacje społeczne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagiewniki

Najbliższe lata to dla Gminy Łagiewniki czas przemian społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Stanie się to za sprawą m.in. planowanych inwestycji komunikacyjnych, w tym przede wszystkim linii kolejowej łączącej Gminę z Wrocławiem oraz projektowanej drogi ekspresowej S8. Odpowiedzią na te zmiany ma być wizja rozwoju przestrzennego Łagiewnik. Na podstawie wizji powstanie nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – podstawowy dokument będący fundamentem planowania przestrzennego w Gminie. ​
Wizja rozwoju Gminy oraz stworzone na jej podstawie Studium są wypracowywane wspólnie z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych.
 
Proces konsultacji podzielony został na następujące etapy:

Spotkania otwarte dla mieszkańców (22 marca – 7 kwietnia 2021 r.)
W ramach tego etapu odbyło się osiem otwartych spotkań dla mieszkańców miejscowości położonych na terenie Gminy. Ich celem było m.in. poznanie potrzeb i oczekiwań związanych z zamieszkiwaniem tu, omówienie obecnej sytuacji planistycznej, przybliżenie mieszkańcom znaczenia dokumentów takich jak Studium i Plan miejscowy, a także składanie wniosków do Studium przez mieszkańców.

Warsztaty konsultacyjno-diagnostyczne „Gmina Łagiewniki 2030” (19 maja 2021 r.)
Spotkanie miało na celu wypracowanie wspomnianej wizji rozwoju przestrzennego całej Gminy, zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w odniesieniu do poszczególnych miejsc strategicznych oraz omówienie potencjalnych rozwiązań.
 
Podczas warsztatów porozmawialiśmy o:
 • obszarach przemysłowych przy węzłach drogi S8,
 • lokalizacji farm fotowoltaicznych,
 • planowanym rozwoju terenów przyległych do stacji PKP w miejscowościach Trzebnik i Łagiewniki,
 • modelowych rozwiązaniach małej retencji wodnej (na przykładzie stawu w Radzikowie),
 • pętli rowerowej łączącej miejscowości i atrakcje turystyczne na terenie Gminy.

Na podstawie rekomendacji ze spotkania opracowane zostały koncepcje wizualizujące wybrane rozwiązania przestrzenne.

Warsztaty konsultacyjno-projektowe (16 czerwca 2021 r.)
Celem warsztatów była dalsza praca nad poszczególnymi zagadnieniami ujętymi  w Studium, w tym przede wszystkim zbieranie opinii mieszkańców na temat rozwiązań dotyczących poszczególnych miejsc przedstawionych na koncepcjach (staw w Radzikowie, pętla rowerowa łącząca miejscowości i atrakcje na terenie Gminy).


Otwarte spotkanie podsumowujące konsultacje (24 czerwca 2021 r.) w formie punktu konsultacyjnego podczas Nocy Świętojańskiej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu. 
Podczas punktu zaprezentowane zostały rezultaty konsultacji, w tym:

 • wyniki prac z mieszkańcami i diagnozy potrzeb mieszkańców,
 • prace studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (poświęcone pętli rowerowej łączącej miejscowości i atrakcje turystyczne na terenie Gminy oraz modelowym rozwiązaniom małej retencji wodnej na przykładzie stawu w Radzikowie),
 • wnioski z diagnozy demograficznej opracowanej dla Gminy Łagiewniki.

Spotkanie w ramach punktu konsultacyjnego stanowiło też okazję do złożenia przez mieszkańców opinii dot. rozwoju przestrzennego Gminy. 

Konsultacje organizowane są w ramach projektu pn. „Nasza Przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi.
 

Wyruszymy w podróż dookoła świata - sierpniowe półkolonie na osiedlu Plac Grunwaldzki!

fot. Marta Sobala
fot. Kalina Żaczek

​Druga połowa lata równa się nudzie? Nie ma mowy! Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku między 7. a 14. rokiem życia – wyruszamy w podróż dookoła świata! Będziemy zdobywać wiedzę o tym, jak świat jest piękny i jak różnie żyją na nim ludzie, zwiedzać nasze miasto, a przede wszystkim dobrze się bawić. Naszym punktem startowym jest wrocławskie osiedle Plac Grunwaldzki, ale przez pięć dni wspólnej przygody uda nam się poznać kulturę rówieśników i rówieśniczek
​z wielu miejsc na ziemi.

Przygotowaliśmy dla Was dwa turnusy półkolonii:

turnus 1: 9-13.08.2021
turnus 2: 16-20.08.2021.

Widzimy się od poniedziałku do piątku; opiekę zapewniamy w godzinach 8.00–17.00, przy czym zajęcia obowiązkowe odbywają się między 9.00 a 15.00.
​Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów – samodzielnie możliwe jest to tylko, gdy mają pisemną zgodę od opiekuna/opiekunki.

Ważne informacje:

Na półkolonie obowiązują zapisy. Formularz dostępny jest pod adresem: https://forms.gle/hQRicRBFSip8DqoH7
Udział w pięciodniowym turnusie dla jednego dziecka kosztuje 400 złotych.
Będziemy się spotykać w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA (podwórze przy ul. Skłodowskiej-Curie 63a). 

Organizatorami „Podróży dookoła świata” są: Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) oraz Fundacja Ładne Historie (operator CAL Plac Grunwaldzki OD NOWA). 
Projekt „DOOKOŁA ŚWIATA” – międzykulturowe półkolonie na Curie 63a” realizowany jest przez Fundację na rzecz Studiów Europejskich oraz Fundację Ładne Historie dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Wrocław.

Wdrażanie strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 z NGO we Wrocławiu

Celem głównym realizacji zadania jest wdrażanie wybranych działań zapisanych w „Strategii rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”, zgodnie z zapisanymi w niej Celami (2.1 – 2.7).

Cel główny jest realizowany poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych:

 • budowanie sieci współpracy organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację celów i działań zapisanych w Strategii;
 • włączanie wrocławskich NGO do współpracy przy realizacji działań zapisanych w Strategii;
 • uruchomienie wewnątrzsektorowych i międzysektorowych partnerstw branżowych;
 • budowanie zaufania i partnerstwa poprzez integrację wewnątrz i międzysektorową, m.in. osób reprezentujących wrocławskie NGO, Urząd Miejski Wrocławia, przedstawicieli władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław, biznesu;
 • promowanie Strategii we Wrocławiu oraz poza nim;
 • propagowanie idei integracji wrocławskich NGO oraz wzmacnianie procesu federalizacji wrocławskich NGO;
 • rozwijanie i monitoring współpracy Miasta Wrocławia z NGO;
 • monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Strategii;
 • organizowanie tematycznych spotkań, wydarzeń, debat o społecznych wyzwaniach Wrocławia z udziałem w szczególności wrocławskich NGO oraz kluczowych dla danego obszaru przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław;
 • zwiększenie świadomości wśród przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław i NGO na temat zasad i form współpracy międzysektorowej.

Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

    MARIA LEWANDOWSKA-MIKA (DFOP) – specjalistka ds. wdrażania Strategii
    mail: maria.mika@dfop.org.pl
    RAFAŁ BORKOWSKI (DFOP) – specjalista ds. integracji NGO
    mail: rafal.borkowski@dfop.org.pl
    MARTA MICHAŁOWSKA (DFOP) – specjalistka ds. komunikacji
    mail: marta.michalowska@dfop.org.pl
    TADEUSZ MINCER (FEPS) – rzecznik ds. dialogu
    mail: t.mincer@feps.pl

Zadanie publiczne „WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIASTA WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2018-2022 Z NGO WE WROCŁAWIU” jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.
 

Model Dialogu

Mamy przyjemność współtworzyć wraz z Fundacja Dom Pokoju MODEL DIALOGU, który będzie przewodnikiem i narzędziownikiem dla osób liderujacych w lokalnych, małych społecznościach. MODEL powstaje w ramach projektu „Jak rozmawiać?” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

OPIS i CELE POCHODZA ZE STRONY PROJEKTU 

frsi.org.pl/projekt/jak-rozmawiac/ 

W projekcie „Jak rozmawiać” chcemy zachęcić Ciebie, mieszkańca/mieszkankę, członka/członkinię lokalnej społeczności do rozmawiania o ważnych dla Ciebie sprawach z innymi. Z osobami spoza kręgu rodziny i znajomych, z ludźmi myślącymi inaczej niż Ty. Badania, do których dotarliśmy i nasze własne obserwacje pokazują, że robimy to rzadko, co szkodzi budowaniu lokalnych relacji, zaufania, poczucia wspólnoty, nie ułatwia wspólnych działań czy weryfikowania informacji, które do nas docierają.

Nie liczymy na to, że wszyscy rozmawiający nagle się z sobą zgodzą. Nie zakładamy, że od razu rozmawiać będziemy o wielkich, istotnych dla całej Polski i świata sprawach. Przeciwnie, interesują nas te istotne lokalnie, a wartość widzimy już w samym dialogu. Jeśli ktoś kogoś przekona, zachęci do działania, będzie to dodatkowa wartość.

Wierzymy, że takie regularne spotkania pomogą lokalnym wspólnotom lepiej się poznać, zbadać różne racje i punkty widzenia, zobaczyć złożoność interesów i postaw, dostrzec inne niż moje własne źródła informacji. Pomogą zorientować się, kto wokół mnie ma wiedzę i kompetencje w danym temacie, zbudować lokalne zasoby.

Jak mają wyglądać te rozmowy? W przewodniku dialogu, który wypracowujemy, zawrzemy wskazówki, co może w nich pomóc. Szczegóły – formę, miejsce, czas spotkań – pozostawiamy lokalnym społecznościom i osobom, które zechcą takie spotkania organizować i zapraszać na nie innych. Mamy nadzieję, że rozmowy takie przerodzą się w stałe okazje do spotkań. W projekcie nazwaliśmy je klubami informacji, bo informacja, wymiana informacjami, ich porównywanie i wzajemne weryfikowanie będą tu najważniejsze.

W projekcie zaoferujemy wsparcie warsztatowe liderom i liderkom kilkudziesięciu gmin i miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców. Pisząc projekt uznaliśmy, że są one szczególnie istotne. Materiałami i zasobami projektu będziemy jednak dzielić się szeroko – liczymy, że działania na rzecz dialogu lokalnego podejmie z nami więcej miejsc i osób.

W projekcie zakłada się: 
 • zwiększenie dostępności do wiarygodnych i wartościowych informacji, a także zdolności obywateli do ich krytycznej analizy i oceny,
 • wdrożenie i popularyzacja modelu wspólnego tworzenia wiedzy poprzez partycypacyjne interaktywne wydarzenia: dyskusje i debaty,
 • wspieranie lokalnego dialogu w każdej możliwej formie (rozmowy, spotkania) w bezpiecznym środowisku,
 • rozwijanie podstawowych kompetencji w zakresie umiejętności informacyjnych (kultury komunikacji, krytycznego myślenia, zarządzania konfliktami), zwłaszcza wśród osób nieaktywnych w życiu społeczeństwa obywatelskiego, jako kluczowych umiejętności niezbędnych do ich zaangażowania.

Mobilność w MOF Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Miejski Obszar Funkcjonalny, czyli MOF, tworzy 7 gmin: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda. Stanowią one centrum życia Warmii i Mazur oraz serce turystyki tej części Polski. Zapewnienie możliwości poruszania się osobom o różnych potrzebach komunikacyjnych jest kluczem do rozwoju tego obszaru.

Choć od jakiegoś czasu obowiązuje tam Plan zrównoważonej mobilności miejskiej (PZZM MOF), trzeba go zaktualizować. Jak zorganizować mobilność w MOF, by była ona skuteczna i ekologiczna? Założenie jest takie, by Plan powstawał w procesie konsultacyjnym z mieszkańcami. Nasza Fundacja jest odpowiedzialna właśnie za konsultacje społeczne na ten temat. Projekt zaplanowano na rok, obejmuje on 4 etapy, a my odpowiadamy za kroki 2, 3 i 4:

 1. Badania potrzeb i preferencji komunikacyjnych (spotkania i ankiety) – sierpień i wrzesień 2021;
 2. Spotkania konsultacyjne (wstępne) – celem tego etapu jest zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności i zwiększeniem wiedzy na temat mobilności wśród mieszkańców, wrzesień 2021;
 3. Spotkania konsultacyjnezbieranie rekomendacji dotyczących priorytetów działań: co należy zrobić najpierw i w jaki sposób, listopad 2021;
 4. Spotkania konsultacyjne – opiniowanie dokumentu oraz wpływna środowisko wynikających z niego działań, marzec 2022.

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna realizuje firma TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE, konsultacje społeczne prowadzi Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich.

MobilnaAO
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Opolskiej

Siódma co do wielkości w Polsce, dobrze połączona z zagranicą, rosnąca w siłę Aglomeracja Opolska to 330 000 mieszkańców. Każdy z nich co rano rusza do swoich spraw. Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po tym obszarze jest koniecznością.

Zrównoważona mobilność to przede wszystkim ograniczanie liczby aut na rzecz rowerów i środków komunikacji zbiorowej. Ma pomóc zmniejszyć konsekwencje dla środowiska i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo oraz umożliwić przemieszczanie się wszystkim użytkownikom dróg. Aby sprawnie zaplanować proces rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej, tworzy się Plany zrównoważonej mobliności miejskiej (PZMM, z ang. SUMP, sustainable urban mobility plan) dla konkretnego miasta, aglomeracji lub metropolii. AO nie ma jeszcze swojego PZMM.

Projekt zaplanowano na rok, obejmuje on 4 etapy. Nasza Fundacja jest odpowiedzialna za konsultacje społeczne w zakresie zrównoważonej mobilności, zatem za etapy 2-4.

 1. Badania potrzeb i preferencji komunikacyjnych (spotkania i ankiety) – sierpień i wrzesień 2021;
 2. Spotkania konsultacyjne (wstępne) – celem tego etapu jest zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności i zwiększeniem wiedzy na temat mobilności wśród mieszkańców; wrzesień 2021;
 3. Spotkania konsultacyjne – zbieranie rekomendacji dotyczących priorytetów działań: co należy zrobić najpierw i w jaki sposób; listopad 2021;
 4. Spotkania konsultacyjne – opiniowanie dokumentu oraz wpływna środowisko wynikających z niego działań; kwiecień 2022.

Projekt realizuje firma TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE na zlecenie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, konsultacje społeczne prowadzi Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich.